2022-styczeń-27

ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTRA ZDROWIA PACJENCI Z POTWIERDZONYM COVID-19 BĘDĄ PRZYJMOWANI PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z LEKARZEM W GODZINACH 8.00 - 9.00 ORAZ 17.00 – 18.00 PRZYJĘCIA POZOSTAŁYCH PACJENTÓW BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W GODZINACH 9.00– 17.00 GABINET ZABIEGOWY CZYNNY OD 9.15 – 17.00