Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad całą rodziną w zakresie:

  • promocji zdrowia
  • profilaktyki chorób
  • świadczeń pielęgnacyjnych
  • świadczeń leczniczych
  • świadczeń diagnostycznych

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne świadczące usługi medyczne w naszej Praktyce Lekarza Rodzinnego w Świdniku:

  • Berejowska Wiesława
  • Królikowska Anna
  • Kowal Anna
  • Jaszczewska Beata
  • Musiejuk Barbara