Rejestracja Pacjentów

Rejestracja pacjentów w naszej placówce oraz telefonicznie odbywa się do godz. 17.30
Po godz. 18.00 pilne porady realizowane są w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, ul. B.Leśmiana 4 w Świdniku.
Porady pielęgniarskie – telefon: +48 81 7515629
Porady lekarskie – telefon: +48 81 7514002 lub +48 81 7515736