Szczepienia dzieci i badania profilaktyczne

2019-lipiec-31

Zapoznaj się z aktualnymi szczepieniami obowiązującymi Twoje dziecko

Szczepienia i badania profilaktyczne dzieci do ukończenia 2 roku życia.

Niemowlęta i dzieci do 2 r.ż. objęte są badaniem wg obowiązującego harmonogramu i szczepieniami wg obowiązującego kalendarza szczepień.

Szczepienia i badania profilaktyczne dzieci w wieku od 2 do 6 lat

W 2019 roku zapraszamy na:
  • bilans 2 lat – dzieci z rocznika 2018
  • bilans 4 lat – dzieci z rocznika 2016
  • bilans 6 lat – dzieci z rocznika 2014
  • szczepienia dzieci z rocznika 2014-2015: szczepienie przeciwko odrze, śwince, różyczce oraz błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio
Zachęcamy do rozszerzenia obowiązującego kalendarza szczepień o szczepienia zalecane, nierefundowane.

Szczepienia i badania profilaktyczne dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 roku życia

W 2019 roku zapraszamy na szczepienia:
  • dzieci z rocznika 2011: szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • młodzież z rocznika 2007: szczepienie przeciwko błonicy,tężcowi i krztuścowi
  • młodzież z rocznika 2002: szczepienie przeciwko błonicy i tężcowi
Badania bilansowe uczniów w wieku: 9-10 lat, 13-14 lat, 15-16 lat, 18-19 lat, po wcześniejszym badaniu przesiewowym wykonanym w szkole przez pielęgniarkę szkolną wraz z uzupełnioną kartą bilansową ucznia. Wszystkie szczepienia i badania bilansowe do ukończenia 18 r.ż. wymagają zgody i obecności rodzica lub opiekuna. Wszystkie opóźnienia w realizacji kalendarza szczepień i w realizacji badań profilaktycznych realizujemy wg.indywidualnych ustaleń.