E-recepta

Od kwietnia 2019r. nasza przychodnia pracuje w systemie e-recepty, która umożliwia pacjentowi otrzymanie recepty na leki stałe bez wizyty w przychodni, pod warunkiem, że pacjent nie jest hospitalizowany.

Dowiedz się więcej o e-recepcie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z funkcjonalności e-recepty przy powtarzaniu leków stałych.

E-recepta daje możliwość wykupienia leków w ciągu 30 dni (7 dni dla antybiotyków). Przy wypisaniu większej ilości opakowań, poszczególne pozycje na e-recepcie można realizować oddzielnie – w różnym czasie i w różnych aptekach.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowań na leki osobiście lub telefonicznie, podając dawkowanie przyjmowanych leków. Leki wypisujemy na 3 miesiące. Możemy wypisać wszystkie leki na jednej recepcie lub z oddzielnymi datami.

Kod e-recepty możecie Państwo uzyskać drogą telefoniczną w rejestracji naszej Praktyki.
Posiadany kod e-recepty wraz z numerem PESEL daje Państwu możliwość bezpośredniej realizacji recepty w aptece.

Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na wszystkie przyjmowane leki jednorazowo – recepty wypisujemy zbiorczo.