Anna Filipowicz

mgr specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

studia magisterskie na wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego