Beata Jaszczewska

mgr specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
pielęgniarka ds. szczepień

studia magisterskie na wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, kurs leczenia ran, kurs kwalifikacyjny pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, kurs szczepień ochronnych