Poradnia Lekarza Rodzinnego

Działalność naszej Praktyki Lekarza Rodzinnego w Świdniku - Brzeziny II - wynika z kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli nasze usługi są świadczone bezpłatnie dla osób ubezpieczonych. Prowadzimy profilaktykę zdrowotną w formie szczepień, edukacji, konsultacji oraz programów profilaktycznych skierowanych do określonych grup pacjentów.

Bezpłatne świadczenia naszej Praktyki obejmują:
  • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
  • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy,w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia
  • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
  • poradę patronażową
  • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, wynikające z prowadzonego leczenia
  • badania bilansowe,w tym badania przesiewowe
  • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • skierowania na leczenie uzdrowiskowe, fizykoterapię oraz zaopatrzenie medyczne.
  • zlecenia transportu sanitarnego w uzasadnionych przypadkach