Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad całą rodziną w zakresie:
  • promocji zdrowia
  • profilaktyki chorób
  • świadczeń pielęgnacyjnych
  • świadczeń leczniczych
  • świadczeń diagnostycznych
Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne świadczące usługi medyczne w naszej Praktyce Lekarza Rodzinnego w Świdniku:
  • Kowal Anna
  • Kuchta Anna
  • Królikowska Anna
  • Wójcik Alina
  • Jaszczewska Beata