Rejestracja Pacjentów

Rejestracja pacjentów naszej placówki odbywa się telefonicznie od godz. 7.30 Po godz. 18.00 pilne porady realizowane są w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku pod nr tel. 81 751 40 02