Transport sanitarny

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zlecamy bezpłatne transporty sanitarne dla osób, których stan zdrowia tego wymaga. O takim transporcie decyduje lekarz prowadzący pacjenta.