Usługi medyczne

Nasza działalność wynika z kontraktu zawartego z NFZ i łączy się z prowadzeniem prafilaktyki w formie szczepień, edukacji, konsultacji, programów profilaktycznych skierowanych do określonych grup pacjentów i opiekę nad pacjentem chorym.